Fibromiyalji

Fibromiyalji Nedir: Yaygın kas ağrıları, kısa süreli sabah tutukluğu, kronik yorgunluk, uyku düzensizlikleri, baş ağrısı, karında şişkinlik, düzensiz barsak hareketleri, kadınlarda ağrılı adet belirtileriyle seyreden kronik bir hastalıktır. Hastaların %90’nı kadındır ve en çok 30-50 yaş grubunda görülür.

Fibromiyalji Sebebi Nedir: Tam olarak bilinmemektedir. Ancak hassas kişilik yapısında, titiz, masa başı çalışan işkolik, spor alışkanlığı olmayan kişilerde daha çok görülmektedir. Barsak florasında bozulma, kötü beslenme alışkanlığı (gluten, rafine şeker), kronik toksisitenin (ağır metal birikimi) hastalık oluşumunda belirgin rolü vardır. Kadınlarda fazla görülmesi kadınlık hormonları ve hormon seviyelerinde dalgalanmalarla ilgili olduğunu düşündürmektedir

Fibromiyalji Tanısı Nasıl Konulur: Özel bir tanı yöntemi yoktur. Tüm radyolojik ve laboratuar bulgularının normal olması buna karşın en az 3 aydır süren yaygın kas ağrılarının yanı sıra, kısa süreli sabah tutukluğu, kronik yorgunluk, uyku düzensizlikleri, baş ağrısı, karında şişkinlik, düzensiz barsak hareketleri, kadınlarda ağrılı adet gibi bulgulardan en az bir kaçının olması ve vücudun belirli noktalarında muayene ile tespit edilebilen belirli sayıda hassas noktanın saptanmasıyla tanı konulur.

Fibromiyalji Nasıl Tedavi Edilir:

Ozon doğada atmosferde de bulunan 3 atomlu oksijendir. Tedavi amacıyla kan yoluyla uygulandığında vücutta önemli düzenleyici ve onarıcı etkilere sahiptir. (Geniş Bilgi) Antioksidan, bağışıklık sistemini güçlendirici, iltihabı önleyici, dokuların oksijenlenmesini arttırıcı etkiye sahiptir. Fibromiyaljide kronik yorgunluk, kas hipoksisi, kronik oksidatif stres ve enflamasyon saptanmıştır. Bu yüzden fibromiyalji hastalarında etkin bir tedavi yöntemidir. Avrupa’da 150 fibromiyaljili hastada yapılan bir çalışmada, hastalara tedavi amacıyla 16 seans kan yoluyla ve ağrılı tetik noktalara da lokal enjeksiyonla ozon uygulanmış, hastaların %60’ında tam iyileşme %15 inde kısmi düzelme saptanmıştır. Ozonun rektal yoldan bağırsaklara uygulanması sistemik yararları açısından kan yoluyla uygulanan ozonla benzerdir, ancak rektal ozon uygulamasının ilave olarak bağırsak mukozasını düzeltici etkisi vardır. Bağırsak florası bozuk, bağırsak kandidası olan hastalarda belirgin üstünlüğü vardır.

  • Nöral Terapi: Nöral terapi tüm sistemleri düzenleyen vegetatif sinir sisteminin bir dizi enjeksiyonlar yapılması ile düzenlenmesidir. Enjeksiyonda seyreltilmiş lokal anestetik solüsyonları (prokain, lidokain) kullanılır. Özellikle yerleşmiş nöranal hastalık hafızasının silinmesinde etkin bir yöntemdir. Özellikle sindirim sisteminin fonksiyonlarının düzenlenmesi, hormonal regülasyon, lenfatik drenaj ve detox amacıyla uygulanır.
  • Prokain-Baz İnfüzyonu: Fibromiyalji hastaların hemen tamamında görülen latent asidoz ve kronik enflamasyonla mücadelede damardan serum şeklinde uygulanır.
  • Diyet Tedavisi: Fibromiyalji hastalarının sadece uygun beslenme önerileri ile bile kısmi düzelme gösterdiği saptanmıştır. Fibromiyaljisi olan hastaların çok büyük çoğunluğunda bağırsak flora bozukluğu ve sindirim sistemi problemleri mevcuttur. Bu yüzden besin duyarlılıkları saptandıktan sonra uygun beslenme önerilerinin yanı sıra probiyotik, vitamin mineral takviyeleri yapılması gerekir.
  • Biorezonans: Vücudun bozulmuş olan enerji dengelerinin düzenlenmesi, psikolojik tedavi amacıyla bach çiçekleri uygulaması, diyet esnasında besin intoleranslarının azaltılması ve diyete uyumun sağlanması amacıyla kullanılır.
  • Egzersiz: Günlük yapılan yürüyüş, yüzme gibi aerobik egzersizler, stres faktörlerinin azaltılması belirtilerin azalmasında önemli katkı sağlayacaktır.
  • Fizik Tedavi: Fibromiyalji hastalarında yüzeyel ve derin ısıtıcılar, lazer terapi, masaj ve germe egzersizleri ağrılı noktaların azaltılmasında etkindir.
  • İlaç: Antidepresanlar yaygın olarak önerilmekte ise de net bir etkinliği saptanmamıştır. Sebebe yönelik değil sadece semptomların az hissedilmesine yönelik bir tedavi yaklaşımıdır. Hastanın latent asidozu ve kronik enflamasyonu ile mücadele için oral alkali tedavisi ve alkali beslenme, vitamin mineral takviyesi çok daha fazla fayda sağlamaktadır.
//]]>