Fibromiyalji

Fibromiyalji Nedir: Yaygın kas ağrıları, kısa süreli sabah tutukluğu, kronik yorgunluk, uyku düzensizlikleri, baş ağrısı, karında şişkinlik, düzensiz barsak hareketleri, kadınlarda ağrılı adet belirtileriyle seyreden kronik bir hastalıktır. Hastaların %90’nı kadındır ve en çok 30-50 yaş grubunda görülür.

Fibromiyalji Sebebi Nedir: Modern tıp bilgilerine göre tam olarak bilinmemekte, bazı risk faktörleri sıralanmakta hassas kişilik yapısında, titiz, masa başı çalışan, işkolik, spor alışkanlığı olmayan kişilerde daha sık görüldüğü belirtilmektedir. Ancak holistik (bütüncül) tıp bakış açısına göre ise fibromiyalji bağ dokusunun toksik yüklerle dolması sonucu oluşan bir fonksiyon bozukluğudur. Tüm hücreler damardan ve kollagen liflerden zengin bir bağ dokusu içinde bulunur. Hücrelerin beslenmesi oksijenlenmesi ve düzgün çalışması ancak temiz ve iletken bir bağ dokusu ile mümkündür. Bağ dokusu aynı zamanda hücrelerin metabolizması sonucu atıklarını bıraktığı bir çöp alanıdır ve bu çöpler lenf damarlarıyla uzaklaştırılır. Lenfatik sistemin tıkanması ya da lenf drenaj kapasitesinin üstünde atık maddenin bağ dokusunda birikmesi ile hücrelerin normal fonksiyonları bozulmaya başlar ve birçok semptomlar dizisi ortaya çıkar. Bu aşamada doku patolojisi gelişmediğinden tüm tahliller normaldir ancak hastalık fonksiyonel düzeyde mevcuttur.

 • Fibromiyaljinin en önemli sebebi bağırsak florasında bozulma, bağırsakta candida üremesi, aşırı geçirgen bağırsak oluşmasına bağlı ağır metallerin, sindirilmemiş gıdaların, toksinlerin vücuda girmesidir.
 • Yanı sıra kötü beslenme alışkanlığı (gluten, rafine şeker), kronik toksisitenin (ağır metal birikimi) hastalık oluşumunda belirgin rolü vardır.
 • Mental stres otonomik sinir sistemininde sempatik yüklenme yaptığından dokuların kanlanması ve drenajı bozulmakta ayrıca hormonal aksta bozulmalar oluşmaktadır.
 • Eski ameliyat izleri, organ fonksiyon problemleri,diş problemleri, psikolojik ve fiziksel travmalar vücudun kendini regüle etme ve iyileştirme yeteneğini sekteye uğratır.
 • Vücudun enerji dengesini ve bağ dokusu iletkenliğini bozan cep telefonu , uzaktan kumanda, bilgisayar vb gibi elektronik cihazlardan yayılan elektromanyetik kirlilik (eletrosmog)

Fibromiyalji Tanısı Nasıl Konulur: Modern tıp bilgilerine göre özel bir tanı yöntemi yoktur. Tüm radyolojik ve laboratuvar bulgularının normal olması buna karşın en az 3 aydır süren yaygın kas ağrılarının yanı sıra, kısa süreli sabah tutukluğu, kronik yorgunluk, uyku düzensizlikleri, baş ağrısı, karında şişkinlik, düzensiz barsak hareketleri, kadınlarda ağrılı adet gibi bulgulardan en az bir kaçının olması ve vücudun belirli noktalarında muayene ile tespit edilebilen belirli sayıda hassas noktanın saptanmasıyla tanı konulur. Ancak hastalığa isim konulması tedavi için yeterli değildir. Bağ dokusunun toksik yüklenme derecesi, ağır metaller, vücudun dokulardaki PH değerleri, mental stres derecesi, bağırsak florasının durumu bilinmeli bu seviyede oluşan bozukluklar tedavi edilmelidir. Bioscan, reviquant, applied kinesiology gibi bioenformatif yöntemlerle bu parametreler saptanabilmektedir. Laboratuvar bulguları ve görüntüleme yöntemleriyle ise hastalar normal bulunmaktadır.

Fibromiyalji Nasıl Tedavi Edilir:

 • İlaç Tedavisi: Antidepresanlar yaygın olarak önerilmekte ise de net bir etkinliği saptanmamıştır. Aynı şekilde sinir uyarılabilirliğini azaltarak semptomların daha az hissedilmesini sağlayan  sara ilaçları da sebebe yönelik değil sadece semptomların az hissedilmesine yönelik bir tedavi yaklaşımıdır. Kliniğimizde tercih edilen bir yaklaşım değildir.
 • Nöral Terapi: Nöral terapi otonom sinir sistemini düzenlemek için yapılan enjeksiyonlardır.  Bu enjeksiyonlar sayesinde bağ dokusunun beslenmesini ve oksijenlenmesini sağlayan kan damarları ile atıkların uzaklaştırılmasını sağlayan lenf damarlarının çalışması düzenlenmiş olur.  Enjeksiyonda seyreltilmiş lokal anestezik solüsyonları (prokain, lidokain) kullanılır. Sistemde sempatik parasempatik dengesini tekrar sağlayarak regülasyonu sağlar. Ayrıca bozucu alan etkisi yaratarak sistemin kendini onarmasını engelleyen bozucu alanları devre dışı bırakır.
 • Ozon Tedavisi

Ozonun rektal yoldan bağırsaklara uygulanması sistemik yararları açısından kan yoluyla uygulanan ozonla benzerdir, ancak rektal ozon uygulamasının ilave olarak bağırsak mukozasını düzeltici etkisi vardır. Bağırsak florası bozukluğu ve bağırsak kandidasına bağlı aşırı geçirgen bağırsak sendromunun tedavisinde çok önemli bir yeri vardır.

 • Prokain-Baz İnfüzyonu: Fibromiyalji hastaların hemen tamamında görülen latent asidoz ve kronik enflamasyonla mücadelede damardan serum şeklinde uygulanır.
 • Diyet Tedavisi: Fibromiyalji hastalarının sadece uygun beslenme önerileri ile bile kısmi düzelme gösterdiği saptanmıştır. Fibromiyaljisi olan hastaların çok büyük çoğunluğunda bağırsak flora bozukluğu ve sindirim sistemi problemleri mevcuttur. Bu yüzden besin duyarlılıkları saptandıktan sonra uygun beslenme önerilerinin yanı sıra probiyotik, vitamin mineral takviyeleri yapılması gerekir.
 • Biorezonans: Vücudun bozulmuş olan enerji dengelerinin düzenlenmesi, psikolojik tedavi, besin duyarlılıklarının azaltılması  amacıyla kullanılır.
 • Egzersiz: Günlük yapılan yürüyüş, yüzme gibi aerobik egzersizler, stres faktörlerinin azaltılması belirtilerin azalmasında önemli katkı sağlayacaktır.
 • Fizik Tedavi: Fibromiyalji hastalarında yüzeyel ve derin ısıtıcılar, lazer terapi, masaj ve germe egzersizleri ağrılı noktaların azaltılmasında etkindir.
//]]>