Eklem Çevresi Hastalıkları

Eklemler ligament denilen sağlam liflerle bağlanarak bir arada tutulur. Eklem stabilitesini sağlayan esas yapılar ligamentlerdir. Bunun üzerinde kasların kemiğe yapıştığı tendon adı verilen kirişler, kasların ve kirişlerin altında ise sürtünmeyi azaltarak bu yapıların hareketini kolaylaştıran bursa denilen kesecikler bulunur.

Bu sayılan yapıların her biri ağrılı süreçlerle karşımıza çıkabilir.

  • Ligament Problemleri: Postüral bozukluklar, travmalar veya dejenerasyon  sonucunda bu dayanıklı bağlarda gevşeme olursa eklem stabilitesi bozulur ve ağrılar ortaya çıkar. Kemik yapışma noktalarında dokunmakla ağrılı olarak tesbit edilirler. Tedavisinde en etkili yöntem proloterapidir. PRP ve CGF de etkin tedavilerdir.
  • Tendon Problemleri:Kasların kemiğe yapışırken dönüştüğü sağlam kirişler, özellikle kasın normalde gergin olması sonucu zorlanırlar ve ağrı yapmaya başlarlar. bu duruma tendinit denir. Sebep olarak postüral bozukluklar, aşırı ve sık kullanımın haricinde kasın enerjetik olarak bağlı olduğu organlardan gelen bozuk sinyaller de bunun sebebi olabilir. Tedavisinde tendona ait kasın geriminde artmaya neden olan faktörler düzeltilmelidir. Bu amaçla tedavide en sık Nöral Terapi kullanılır.
  • Kesecik (Bursa) Problemleri: Bursit adını alır. Kas ve kirişlerin altında bulunan bursalar sürtünmeyi azaltmanın yanısıra önemli lenfatik drenaj noktalarıdır. Kasların aşırı kullanımı haricinde lenfatik drenajda bozulma yapabilen ilgili otonomik sinir segmentindeki bozukluklar da buna sebep olabilir. Tedavisinde sebebe yönelik Nöral Terapi enjeksiyonları etkindir.
  • Eklem Çevresi Kaslarda Tetik Noktalar: Postüral yüklenmeler, kasın bağlı  bağlı bulunduğu sinir segemntindeki problemler ya da kasların kinetik zincirinden yansımalar sonucunda kaslarda oluşan ağrılı düğümlerdir. Nöral terapi enjeksiyonları ve germe ile tedavi edilir.
//]]>