Yürüme Analizi

Yürüme Analizi

Yürüme Analizi Nedir ?

İnsan iki ayağı üzerinde yürüyebilen tek memelidir. İnsan organizmasının ayakta iken biomekanik dengesi yere dengeli ve sağlam basmasına bağlıdır.

Yere dengeli basamayan insanlarda sadece ayak ağrısı değil, diz, kalça, bel ve hatta boyun ağrıları bile görülmektedir.

Normal Ayak: Ayak tabanında baş parmağın kökü hizasından, topuğa kadar uzanan bir iç bükey kavis vardır. Bu kavise ayak arkı denir. Ayak arkı vücut ağırlığını taşımak ve bu ağırlığı düzgün bir şekilde tabana dağıtmak için süspansiyon görevi yapar.

Ayak arkının normalden fazla olmasıya da az olması ayak ağrılarınayol açacağı gibi,vücudun biomekanik dengesini de bozarak,ayak bileği, diz, kalça gibi eklemlerde de problem oluşturur. Ayaktaki basma bozuklukları FootScan denilen yürüme analizi ile teşhis edilebilir.

Yürüme Analizi Nasıl Yapılır ?

Yürüme analizi, hastanın basınç sensörlerleri ile donatılmış düz bir platform üzerinde yürütülmesi esasına dayanır.

Basınç sensörleri vasıtasıyla hastanın ayak tabanınından gelen veriler bir bilgisayar ekranında ayak tabanı basınç haritası şeklinde görüntülenir.

Yani bir nevi hastanın ayak izi çıkarılmış olur.

Bu sayede kişinin basma bozukluğu varsa ortaya çıkarılır.

Basma bozukluğu ayak arkına ve göre ayak bileğinin ayakla yaptığı açıya göre sınıflanır.

Ayak arkına göre; düz taban ve çukur taban olarak 2 tiptir.

Düz tabanda ayak arkı kaybolmuştur, ayak tabanının büyük kısmı yerle temas eder. Çukur tabanda ise tam tersi ayak arkı normalden yüksektir ve ayağı sadece ön ve arka kısımları yerle temas eder.

Ayak bileğinin ayakla yaptığı açıya göre; ayak dışına basış veya ayak içine basış olabilir.

İçe ve dışa basış bozuklukları da yineayak bileği ve ayak ağrılarına ileriki dönemlerde kireçlemelere yol açabilmektedir.

Tedavi

Yürüme Analizi

Tedavide esas problemin doğru ve net saptanmasıdır. Bu da ancak bilgisayarlı bir yürüme analizi ile yapılabilir. Problem saptandıktan sonra ağrıların tedavisi için fizik tedavi, tekrarın önlenmesi için ise egzersiz ve tabanlık uygulaması yapılmalıdır.

Fizik Tedavi: Basma bozukluğu sonucu oluşmuş olan ağrılar fizik tedavi ile etkin bir şekilde tedavi edilebilir.

O bölgede oluşan tendinit, bursit, kireçleme gibi problemlerde fizik tedavinin yeri önemlidir.

Egzersiz: Problem saptandıktan sonra öncelikle basma bozukluğunu en aza indirmeye yarayacak egzersizler verilmelidir.

Örneğin düz tabanda ayak arkını güçlendirici egzersizler, dışa basışta ayak bileği dış kaslarını güçlendirecek iç kaslarını ise esnetecek egzersizler verilir.

Tabanlık: Basma bozukluğunun derecesine göre özel tabanlıklar verilmelidir. Piyasada seri üretim birçok tabanlık vardır. Ancak bunlar kişinin basma bozukluğu ile birebir örtüşmediğinden çok yararlı olmazlar. Bu tip tabanlıklar gözü bozuk olanın seyyar satıcıdan deneyerek gözlük almasına benzer.

En iyi çözüm kişiye özel tabanlık yapılmasıdır.

Yürüme Analizi
//]]>