Reviquant

Nedir: Hastadan kan, idrar vb örnek almadan kalp atım hızındaki değişiklikleri analiz ederek tanı koyan bioenformatif bir teşhis ve tedavi cihazıdır.

Mantığı Nedir: İnsan vücudundaki tüm yaşamsal süreçler vücudun her hücresine kadar ulaşarak vücudu bir örümcek ağı gibi saran Vegetatif Sinir Sistemi (VSS) tarafından yönetilir. VSS nin iki ana bileşeni vardır. İlki sempatik sistem (SS) denilen tüm hastalık süreçlerinde, stres durumlarında aktif hale geçen vücudu savunmaya geçiren ve kalp atım hızını yükselten sistem, ikincisi ise parasempatik sistem (PS) denilen vücudun dinlenmede olduğu, kalp atım hızının azaldığı, vücudun kendini onardığı, uyuduğu, sindirim yaptığı süreçleri yöneten sistemdir. Vücuda verilen uyarılar kalp atım hızını arttırıyorsa sempatik sistem aktive oluyor yani vücutta stres yaratıyor, aksine kalp atım hızını yavaşlatıyorsa parasempatik sistem aktive oluyor yani vücudu rahatlatıyor ve onarıyor demektir. Bu esastan yola çıkarak her bir patolojik faktör ya da ilaç için kalp atım hızlarındaki değişikliklerin kaydedilmesi ile hangi uyaranın vücut için yük oluşturduğu, hangi uyaranın ise vücut için tedavi edici olduğu tespit edilebilir.

Nasıl Çalışır: Hastanın kalp atımlarının  EKG kaydı için hastanın göğsüne elektrotlar takılır, aynı zamanda da hastaya elektromanyetik frekanslar gönderen elektromanyetik bir verici hastanın göğüs kısmına bir boyun halkası vasıtasıyla takılır. Hastaya hiçbir uyarı vermeden hastadan temel bir ölçüm alınır. Daha sonra elektromanyetik vericiden değerlendirilmek istenen sistemde kayıtlı bulunan parametrelerin frekansları vücuda gönderilir ve bu uyaranların kalp atım hızında oluşturduğu değişiklikler bir grafik şeklinde kaydedilir. Bu sayede vücutta problem oluşturan veya tedavi edici etki yapan parametreler saptanır. Sistemde elektromanyetik frekansı kayıtlı olarak bulunan patolojik veya tedavi edici 13 binin üzerinde veri bulunmaktadır.

Neleri Değerlendirir:

 • Vücudun kendini iyileştirme gücü ve biyolojik yaşı
 • Tüm organ ve dokuların sağlık durumu
 • Bozucu Alanlar: Kendisi belirti vermediği halde vücutta uzak etki ile biyolojik stres oluşturarak  hastalığa neden olan   problemli vücut alanları (Sessiz iltihaplı dişler, ameliyat izleri, sessiz iltihaplı bademcikler, problemli çene eklemleri ve sinüsler vb.)
 • Vücutta biyolojik stres ve regülasyon bozukluğuna neden olan çevresel toksinler (ağır metaller, tozlar, kimyasal maddeler, katkı maddeleri vs)
 • Hastalık yapan bakteri virüs, mantar, parazit gibi canlı mikroorganizmalar
 • Vücudun enerji dengelerindeki problemler
 • Elektromanyetik radyasyon yükleri
 • Psikolojik yükler
 • Allerjiler
 • Besin duyarlılıkları
 • Vitamin mineral eksiklikleri
 • Hormonlar
 • İlaçların vücut için etkinlikleri

Tedavide Katkısı Nedir: Ayrıntılı teşhis sayesinde vücudun patolojik alanlarını ve bu alanları neyle tedavi edeceğimizi, vücudun eksiklerinin neler olduğunu, beslenmede nelere dikkat edileceğini, hangi ilaçların faydalı olacağını belirlememizi sağlar. Ayrıca tedavi edici frekanslar saptandıktan sonra bu frekansların homeopatik damlaları üretilerek hastalarda tedavi edici olarak ta kullanılabilir.

Doğruluk Oranı Nedir: Uyaranların kalp atım hızında oluşturduğu  anlık değişiklikleri her parametre için 1 dakika süreyle hesaplayarak standart sapmalarını değerlendirildiğinden yanılma payı çok düşüktür. Bulunan parametreler tedavi sonrasında da tekrarlanarak  hastanın takibi için de kullanılabilir.

Avantajları Nedir:

 • Kan, idrar gibi örnek almak gerekmez
 • Sonuç almak için saatlerce ve günlerce beklemek gerekmez
 • Verilen uyarının organizmada nasıl bir tepki yarattığı net bir şekilde ve anında saptanabilir.
 • Çok hızlı bir şekilde tarama yapılarak 30-40 dakikalık bir sürede vücuttaki organlar ve hastalık yapan faktörler hakkında yüksek kesinlikli birçok veriye ulaşılabilir
 • İlaçların vücuttaki etkisinin ne olacağı kan ve idrar testleriyle saptanamaz. Halbuki kalp atım hızındaki değişkenlik sayesinde uygulanacak olan bir  ilacın vücuda nasıl etki edeceği anlaşılabilir.
 • Hastanın besin duyarlılıkları saptanarak nasıl besleneceği ayarlanabilir.
 • Kendisinde belirti göstermeyen ancak vücudun başka bölgelerinde hastalığa neden olan problemli vücut bölgeleri (bozucu alanlar) saptanabilir.
 • Vücudun enerji dengesi ve psikolojik yükleri saptanabilir
 • Tedavi ve takipte de kullanılabilir.

 

//]]>