Laboratuvar Testleri

Laboratuvar-Testleri

Merkezimizde teşhis için istenilen tüm tetkikler, hastadan kan alındıktan sonra çözüm ortağı laboratuvarlarımızda değerlendirilmektedir.

Merkezimizce yapılabilen standart tetkikler:

 • Romatizmal Testler
 • Tam kan Sayımı
 • Tam İdrar Tetkiki
 • Karaciğer Böbrek Fonksiyon Testleri
 • Metabolik Testler
 • Troid Fonksiyon Testleri
 • Hepatit, HİV, Brucella gibi İmmünolojik Testler
 • Boğaz, İdrar, Kan ve Gaita Kültürü

Merkezimizce yapılabilen ekstrem tetkikler:

 • Ağır metal analizi: vücutta ve dokularda birikmiş olan civa, kurşun, cadmiyum, nikel gibi ağrı metallerin analizi
 • Allerji testleri
 • Besin duyarlılığı testleri
 • Bağrısak florası analizi
 • Bağırsakta candida analizi
 • Vücutta latent asidoz analizi
 • Laktoz ve fruktoz intolerans testleri
 • Enzim eksiklikleri analizi
 • Mineral ve vitamin düzeyleri
//]]>