Uygulamalı Kinezyoloji

 

Nedir: Uygulamalı kinezyoloji, kaslardaki kasılabilme değişkenliği kontrol edilerek uygulanan bir teşhis metodudur. Vücut fonksiyonları hakkında kısa zamanda geniş bir bilgi alma yöntemidir.

Mantığı Nedir: Kaslar elektriksel aktiviteyle çalışan dokulardır. Bu elektriksel aktivite esas olarak sinirler aracılığıyla iletilmekle birlilkte fasya, bağ dokusu ve enerji meridyenlerince iletilen elektriksel aktivite de kasın çalışmasını etkiler. Bu elektriksel aktiviteyi diğer organ ve dokulardan gelen sinyaller, vitamin mineral eksiklikleri, toksik yükler, enerji dengesindeki bozulmalar ve elektrostres gibi faktörler etkileyerek kasların normalden güçlü ya da güçsüz olmasına neden olabilir. Bu özellikten yola çıkarak vücut hakkında birçok bilgi elde edilebilir.

Nasıl Uygulanır: Uygulama için sağlıklı çalışan bir kas bulunması yeterlidir. Kasın sağlıklı çalıştığı ve testte kullanılabileceği kastan yeterli direnç alınmasını takiben kasın ilgili sedasyon noktasının uyarılmasıyla kasta geçici bir güç kaybı oluşmasıyla anlaşılır. Testte kullanılacak kas belirlendikten sonra araştırmak istediğimiz her faktör için kas gücü yeniden test edilir. Kasın gücünde belirgin değişiklik olması testin pozitif olduğunu gösterir.

Neler Teşhis edilebilir:

 • Organ problemleri
 • Bozucu alanlar
 • Vitamin mineral eksiklikleri
 • Toksik yüklenmeler
 • Psikolojik problemler
 • Enfeksiyonlar
 • Allerjiler
 • Besin Duyarlılıkları
 • Yapısal problemler
 • Elektrostress
 • İlaçların faydalı olup olmadığı ve ilaç dozları

Güvenilirliği Ne Kadardır: Test edilebilir bir kastan elde edilen veriler direkt olarak vücudun durumunu yansıtır ve oldukça güvenilirdir. Yurt dışı bir çalışmada uygulamalı kinezyoloji ile yapılan allerji testlerinin doğruluğu laboratuar testleriyle %90,5 oranında doğrulanmıştır. (Correlation of Applied Kinesiology Muscle Testing Findings with Serum Immunologobulin Levels for Food Allergies.       Walter H. Schmitt & Gerry Leisman)

Üstünlüğü Nedir: Vücut hakkında bilinmek istenen her türlü bilgiye günlerce süren birçok laboratuar ve görüntüleme yöntemi kullanmadan çok kısa sürede ulaşılabilir. Bu sayede gereksiz laboratuvar testleri ve radyolojik görüntüleme yapılmaz sadece gerekli olanlar istenebilir. Zaman ve maliyet açısından son derece ekonomiktir. Ayrıca klasik tetkiklerin tespit edemediği fonksiyonel ve enerjetik düzeydeki rahatsızlıkları da saptayabilir.

//]]>