Manyetik Alan

Manyetik Terapi stresle baş etmek, dolaşımı attırmak, kasları rahatlatmak, ve ağrıları dindirmek amacıyla asırlardır kullanılmaktadır. Dünya üzerindeki bir çok insan ağrılardan kurtulmada manyetik terapinin gücüne inanmaktadır. Doğu’da ise mıknatıslar ağrıyan eklemlerde ve şişleri indirmek amacıyla kullanıla gelmiştir.

Manyetik terapi ne zamandan beri kullanılmaktadır ?

Manyetik terapi ilk kez 4000 yıl önce Çinliler tarafından kullanılmıştır. Çinliler, Yunanlılar, Mısırlılar ve Avrupalılar gibi bir çok kültürde, ağrıları dindirmek için ve diğer semptomlara karşı mıknatıs kullanılmıştır. Bununla birlikte, o dönemlerdeki mıknatısların ebadı ve ağırlığı nedeniyle kullanımı daha zordu. Günümüzde ise, daha güçlü mıknatıslar, modern manyetik terapinin gelişimini sağlamıştır. Dünyada 150 milyonun üzerinde insan tarafından kullanılmaktadır.

1960′lardan bu yana ABD’de yapılan klinik çalışmalar, manyetik terapinin ağrıları ve rahatsızlıkları dindirmede etkili bir yöntem olduğunu göstermiştir. Japonya’da ve bir çok doğu Avrupa ülkesinde 30 yıldan beri yüzlerce çalışma yapılmıştır ve araştırmacılar her geçen gün, manyetik terapinin pek çok rahatsızlıkta olağanüstü faydalar sunduğu sonucuna varmaktadırlar. Tedavilerinde manyetik terapi kullanan ABD’deki doktorlar, hastalarıyla ilgili mükemmel sonuçlar rapor etmişlerdir.

Manyetik terapi, resmen kabul görmüş alternatif bir tedavi yöntemi midir ?

Evet. Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Ulusal Merkezi (NCCAM) manyetik terapiyi, enerji tedavisi olarak sınıflandırmaktadır. NCCAM, Ulusal Sağlık Enstitülerini oluşturan 27 enstitü ve merkezden biridir, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı kapsamındaki Halk Sağlığı Hizmetleri altında yer almaktadır.
NCCAM, “Statik mıknatıslar, asırlardan beri ağrıyı dindirmek amacıyla kullanılmaktadır. Çok sayıdaki anekdot rapora göre, kişiler ağrılı bölgeye uyguladıkları statik mıknatıslar sayesinde belirli ölçüde ve hatta bazı vakalarda önemli oranda rahatladıklarını bildirmişlerdir.”

Manyetik terapi ne kadar etkilidir ?

Sahadaki bir çok uzmana göre, manyetik terapi ürünleri doğru tasarlanıp doğru kullanıldığında %80-90 oranında etkili olabilmektedir.

Manyetik terapi etkileri nelerdir ?

  • Hücre zarlarında madde alış verişi ve hücre zarının fonksiyonlarının düzenlenmesi,
  • Genel performansta artış, zindelik
  • Yara iyileşmesinin hızlandırılması
  • Kırık iyileşmesinin hızlandırılması, kemik yapımında artış
  • Damarlar üzerine etki ederek dolaşımın düzenlenmesi
  • Antienflamatuar (iltihap önleyici) etki,
  • Spazmolitik (spazm çözücü) etki
  • Analjezik (ağrı kesici) etki
  • Hormonal ve enzimatik süreçleri düzenleyici etki
  • Psikolojik durumda iyileşme

Manyetik terapi eklem ağrılarını nasıl azaltır ?

Manyetik alanlar, hücrenin etrafında ve içinde elektro değişimlere neden olarak hücrenin davranışını etkiler. Kan dolaşımının artması, oksijen ve besinlerin aktarım seviyesini arttırır, böylece hücreleri harekete geçirir ve canlandırır. Artan kalsiyum aktarımı da kıkırdakların tamirini ve oluşumu tetikler ve aynı zamanda ağrıyı azaltır.

Manyetik Alan Hangi hastalıklarda Kullanılır ?

Parkinson, MS, İnme gibi nörolojik hastalıklarda tüm vücut taraması halsizliği giderir, istemsiz kasılmaları azaltır, genel performansı arttırır.

Diz ve Kalça Protezlerinde protezin etrafında yeni kemik oluşumunu arttırarak protezin vücuda daha iyi tutunmasını sağlar.

Kırıklarda yeni kemik oluşumunu hızlandırarak kaynamayı çabuklaştırır.

Osteoporoz hastalarında kemik kaybını azaltır.

Bel boyun fıtıkları, menisküs yırtıkları gibi ağrılı kas iskelet sistemi hastalıklarında ağrıyı azaltır, kanlanmayı ve hücre yapımını arttırarak iyileşmeyi hızlandırır.

//]]>