Mora Terapi Nedir?

 

Mora Terapi Nedir: Mora Terapi hem teşhis hem de tedavide kullanılabilen biofiziksel bir yöntemdir. Klasik yöntemlere göre çok daha fazla tanısal ayrıntıya, çok erken evrelerde ulaşmak mümkündür. Örneğin kan testleri organ veya dokularda belirgin bir bozukluk oluştuğunda ortaya çıkarken Mora Terapi yöntemiyle hastalık daha oluşmadan hücreler arası alandan alınan bozuk sinyaller değerlendirilerek erken tanı konabilmektedir. Bu bakımdan koruyucu hekimlik anlamında çok değerli bir yöntemdir.

Rezonans belirli bir frekansta titreşen bir sistemin aynı frekanstaki dış titreşimin tesirinde kalarak yüksek genlikle titreşmesi olayına denir. Örneğin salıncakta sallanan bir kişi, salınım frekansına eşit bir fekansta itilirse çok daha yüksek bir genlikte sallanmaya başlar. Bu fiziksel kanun mekanik, elektrik ve akustik her olayda geçerlidir. Vücutta da her hücre ve dokunun belirli bir elktromanyetik titreşimi mevcuttur ve bu titreşimler Mora cihazıyla ölçülebilir. Ölçüm sonrasında, zayıflamış sağlıklı titreşimler güçlendirilebilir, hastalıklı titreşimler ise silinebilir.

MORA İLE TEŞHİS:

Hastalıklı dokular, sağlıklı dokulara göre farklı elektromanyetik frekansta titreşirler. Bu özellikten yararlanmak suretiyle dokulardaki problemler erken evrelerde teşhis edilebilir. Ayrıca hastalığa neden olabilecek ağır metaller, toksinler, mikroorganizmalar gibi birçok faktörün elektromanyetik frekansı dokulara gönderilerek dokulardan gelen frekanslarda değişiklik yaratıp yaratmamasına  göre etkisi değerlendirilebilir. Şu halde Mora Cihazıyla;

 1. Tüm organlar taranarak hangi organda problem olduğu
 2. Çeşitli toksik maddelerin vücuda olan etkileri
 3. Bu etkinin hangi organı etkilediği
 4. Vücuda gerekli olan vitamin ve mineral eksiklikleri

saptanabilir.

 

MORA İLE TEDAVİ:

Mora terapi teşhis modülüyle saptanan bozukluklar tedavi modülüyle tedavi edilebilir. Tedavi 3 ana yol üzerinden yapılabilir.

 1. Organda oluşan patolojik elektromanyetik dalgalar düzeltilir
 2. Bozukluğa yol açan faktörler düzeltilir. Örneğin ağır metallere ya da bağırsakta saptanan kadidaya ait frekanslar vücuttan silinir.
 3. Eksikliği saptanan ve vücuda yararlı olan vitamin, mineral gibi maddelerin frekansları güçlendirilir.

Ancak unutulmamalıdır ki frekans tedavisi modern tıbbın tamamlayıcısı bir yöntemdir. Tüm hastalıkların tedavisinin sadece frekans tedavisiyle yapılacağı anlamına gelmez. Örneğin saptanan bir vitamin eksikliğinde vitaminlerin doğal yollardan yerine de konması gerekir. Vitamin eksikliğine bağırsak florasında bozukluk neden oluyorsa diyet ve probiyotik tedavileri, nöral terapi, rektal ozon gibi yöntemlerin de kullanılması uygun olacaktır.

En çok Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır:

 • Alerjik hastalıklar / intoleranslar (rinitis, bronşiyal astım, egzama, ürtiker, polinozis şeklinde)
 • Romatizma hastalıkları (artroz, artritis, yumuşak doku romatizması, fibromiyalji şeklinde)
 • Obstrüktif solunum yolları hastalıkları ( bronşiyal astım, kronik ve akut bronşit, spastik bronşit şeklinde)
 • Fonksiyonel mide-bağırsak şikâyetleri (organik olmayan gastrit ve irritabıl kolon)
 • Hafif kronik karaciğer işlev bozuklukları
 • Bağımlılık Tedavileri: Sigara ve alkol bırakma
 • Besin duyarlılıkları ve obezite
 • Her türlü enfeksiyon hastalıkları
 • Çeşitli endikasyonlarda veyahut hastalık tablolarındaki ağrılar (işlevsel mide-bağırsak hastalıklarında, romatizma hastalıklarında, nevraljiler, migren)
 • Hareket sistemindeki işlevsel ağrılar

 

Yan Etkisi Var mıdır: Hafif yorgunluk ve uyku isteği dışında bir yan etkisi bulunmamaktadır.

 

Hangi Durumlarda Uygulanmaz: Sadece gebeliğin ilk 3 ayında ve kalp pili olanlara uygulanmaz.

//]]>