Antalgic Trak

Antalgic Trak Nedir: Bel ve boyun fıtıklarının tedavisinde 3 boyutlu çekme yapabilen robotik bel-boyun çekme yöntemidir.

Fıtık Nedir-Nasıl Oluşur: Omurgalar arasında bulundan disk denilen jelatinimsi kıkırdak yapının, sinirlerin geçtiği kanala doğru taşmasına fıtık ya da tıptaki ismiyle Disk Herniasyonu denir. Sonuçta sinirlere bası yapmasına bağlı olarak ağrılar oluşur.

Belde ise bel ve bacak ağrısı, boyunda ise boyun ve kol ağrısı oluşur.

Antalgic Trak Nasıl Çalışır: Hastanın özellikle fıtıklı omurga segmentini çekebilme kabiliyetine sahiptir. Bunu yapabilmesinin sebebi hastanın omurgası bir eksen olarak kabul edildiğinde omurgayı istenen 3 farklı eksende çekebilmesidir. Omurgaya öne arkaya veya sağa-sola eğim vererek çekebilir veya omurgayı saat yönünde veya saat yönünün aksi istikametinde döndürerek çekebilir. Tüm bu hareketleri fıtığın yerine göre milimetrik hassasiyette yaparak fıtıklı segmenti en uygun konumda çeker ve fıtığın omurga aralığına tekrar girmesini sağlar. Buna Spinal Dekompresyon adı verilir.

Spinal Dekompresyon yapabildiği FDA tarafından onaylanmıştır.

Diğer Yöntemlerden Farkı Nedir: Diğer Traksiyon sistemlerinden en önemli farkı 3 farklı düzlemde ve milimetrik hassasiyette omurgayı çekebiliyor olmasıdır. Ameliyatsız ve oldukça etkin bir tedavi yöntemidir. Ağrısız ve konforludur. Yatış gerektirmez. Diğer traksiyon yöntemlerine ve klasik fizik tedavi uygulamalarına göre daha kısa sürede daha kesin sonuçlar alınır.

Fıtık Dışındaki Bel-Boyun Problemlerinde de Kullanılabilir mi: Bel ve boyun kireçlenmelerine bağlı kanal darlıklarında, bel boyunun mekanik ağrılarında, faset eklem bloklarında (bel-boyun kilitlenmesi) ; kanal aralıklarını ve blokları açmak, doku esnekliğini sağlamak için kullanılabilir.

Kaç Seans Tedavi Gerekir: Hastalığın derecesine ve klinik bulgulara göre değişmekle birlikte oralama 10 seans tedavi yeterli olmaktadır. Seanslar ortalama 20 dakika sürmektedir

Başarı Şansı Nedir: Chicago’da 2007 yılında omurga ve disk kaynaklı ağrılardan şikayet eden 100 hasta üzerinde yapılmış çalışmada: Her bir hastaya 20 Antalgic-Trak seansı uygulanmıştır. Sonuç: Hastaların yüzde 95’inde VAS ağrı skorlarının 6-10’dan 0-3’e düştüğü rapor edilmiştir. Genel olarak terapinin, semptomları ortadan kaldırmak veya azaltmakta çok etkin olduğu belirtilmiştir. Aynı çalışmanın 12 aylık takip sonuçları: Hastaların yüzde 86’sı tedavinin sonuçlarının hala tatmin edici olduğunu belirtmişlerdir.

Yan Etkisi Var mıdır: Uygun açılarda çekme yapıldığında hiçbir yan etkisi yoktur. Çünkü çekme kuvvetleri hastaya zarar vermeyecek şekilde hastanın yaşına ve kilosuna göre hesaplanmaktadır.

//]]>