Diz Protezi

Diz Protezi Nedir ?

Diz Protezi

DİZ ARTROPLASTİSİ

Diz protezi dizlerinde ileri derecede ağrı ve fonksiyon kaybı olan hastalara uygulanan diz eklemi yerine metal ve dayanıklı polietilenden yapılmış protez diz ekleminin cerrahi olarak takılmasıdır.

Protez taktırmanın temel şartı hastanın hayatını belirgin derecede etkileyen ağrı ve yürüme güçlüğü olmasıdır. Eğer hasta 50-100 metre gibi kısa mesafeleri dahi ağrısız ve dinlenmeden yürüyemiyorsa protez takılma zamanı gelmiş demektir. Bu hastalar daha önceden ilaç, fizik tedavi, kaplıca vb tüm tedavi yöntemlerini denemiş ancak bunlara rağmen hayat kalitesi halen düşük olan hastalardır.

Dizde değiştirilen bölüme göre;

 1. Unikompartmantal
 2. Bikomparmantal
 3. Trikomparmantal

Dizdeki stabiliteye göre;

 1. Constrained (kısıtlı)
 2. Semikonstrained (yarı kısıtlı)
 3. Unkonstrainded( kısıtlı değil)

Fiksasyon yöntemine göre;

 1. Sementli
 2. Biyolojik

Sementli olgularda başarı sementsiz olgulara göre belirgin derede yüksektir. 10 yılda %95, 15 yılda %90 stabildir.

Rehabilitasyon

Yürüyüşün salınım fazı için 65-70, merdiven çıkmak için 90, inmek için 100, alçak bir sandalyeden kalkmak için 105 derece fleksiyon (dizin bükülmesi ) gerekir.

Fonksiyonel kapasite eklem hareket açıklığına bağlıdır. Bu yüzden erken mobilizasyon esastır.

Mobilizasyon kateterler çekildikten sonra (2-3 gün) , CPM cihazı ile tam ekstanisyon ve 40 derece fleksiyonla başlanır. Her gün 10 derece arttırılarak 6. günde 90 dereceye ulaşılır. İlk 3 gün günde 20 saat, sonraki 4 gün 16 saat kullanılır. Bu süre zarfında günde iki defa cihaz çıkarılarak fizyoterapist gözetiminde tam ekstansiyon egzersizleri yaptırılır. 7. gün CPM durdurulur ve aktif fleksiyona başlanır. Bu protokolün yara iyileşmesi üzerine negatif etkisi yoktur.

Post op.

3.gün: Yatak kenarında oturur

4.gün: Hasta yürüteçle ayağa kaldırılır. Verilecek yük miktarı fiksasyon türüne bağlıdır. Sementli protezlerde toleransa göre arttırılarak yük verilir. Biyolojik fiksasyonlarda sadece ayak ve parmaklar yere değdirilir.

Hasta düz bacak kaldırmayı yapana kadar koltuk değneğine izin verilmez. Yapabildiğinde alt ekstremite kontrolü sağlanmış demektir.

10-12. güne kadar egzersizler arttırılarak sürdürlür.

Çoğu hasta taburculukta 90 derece fleksiyona sahiptir ve manipülasyon gerekmez

6. haftaya kadar koltuk değneğini kullanır ve aşağıdaki egzersizleri yapar.

Egzersizler

1.İzometrik egzersizler:

 • Gluteal grup: Kalçaları sık 3 e kadar say ve gevşe
 • Kuadriseps grubu: Diz arkalarını yatağa bastırarak 3 e kadar say gevşe
 • Ayak bileği izotonikleri: Bacaklar uzatılmış otururken ayak bileğini dorsifleksiyona getir 3 e kadar say gevşe, plantar fleksiyona getir 3 e kadar say ve gevşe.

2. Kalça ve diz refleksiyonu: Dizi ve kalçayı fleksiyona getirerek dizi göğse doğru çek 3 e kadar say ve gevşe

 • Düz bacak germe: bacak düz ayak bileği DF da yukarı kaldır 3 e kadar say ve indir.
 • Diz Germe: sağlam bacakla ameliyatlı bacağı fleksiyon zorlayarak 3 e kadar say ve gevşe.
//]]>