Yansıyan Ağrılar

YANSIYAN AĞRILAR

Vücudun tamamı en uç noktalara kadar sinirsel bir şebeke tarafından kontrol edilmektedir. Sinirsel şebekede birçok organ ve sistem bağlantı halindedir. Aynı şekilde tüm kasları saran fasya adı verilen bir zar sistemi ile de tüm kaslar birbiriyle bağlantı halindedir. Bu sayede vücut bir bütünlük içerisinde çalışabilir.

Ancak bu bağlantılardan dolayı vücudun herhangi bir bölgesinde olan bir problem, hiç akla gelmeyecek başka bir bölgede ağrı şeklinde kendini göstebilir.

İÇ ORGAN YANSIMALARI

 

  1. Akciğer, Diafragma ve Tymus Bezi: Akciğer ve diafragma problemleri sırtın üst bölgesine yansıyabilir. Klasik yöntemlerle tanı konulması güçtür. Kinezyolojik testlerle ve biorezonansla teşhis konulabilir.
  2. Kalp: Sol kol ve göğüs ağrısı ile birlikte sırtın üst kısımlarına vuran ağrı görülebilir. Kinezyolojik testlerle ve biorezonansla teyit edilmesi gerekir.
  3. Mide: Mide problemleri genellikle sırtın orta kesimlerinde kronik künt bir ağrıya neden olur. Yapılan incelemelerde sırta ait problem saptanamaz. Dikkatli bir sorgulamada beslenmeyle ilişkisi saptanabilir. Helath Scan ile taramada mide problemi görülür. Kinezyolojik yöntemlerle muayene yapıldığında sırt ve mide arasındaki ilişki saptanabilir. Biorezonans ile de bu ilişki açıkça ortaya konabilir.
  4. Karaciğer-Safra Kesesi:Ağrı genellikle sırtın sağ alt kısımlarına vurur. Aynı şekilde hastanın beslenmesi, bağırsak sistemi sorgulanmalıdır. Çünkü sağlıksız bir karaciğer varsa mutlaka sağlıksız bir bağırsak sistemi de vardır. Helath Scan ile taramada Karaciğer safra problemi görülür. Kinezyolojik yöntemlerle muayene yapıldığında sırt ağrısı ve Karaciğer arasındaki ilişki saptanabilir. Biorezonans ile de bu ilişki açıkça ortaya konabilir.
  5. Pankreas: Obez, bağırsak florası bozulmuş hastalarda pankreas disfonksiyonu ve insülin direnci görülür. Sırtın sol alt taraflarına vurabilir. Sırt ağrısı başka bir sebebe bağlanamadıysa pankreas göz ardı edilmemelidir. Hastanın beslenmesi, bağırsak sistemi, insülin direnci gözden geçirlmelidir. Health scan, kinezyoloji, biorezonans, ile teşhis konulabilir.

DİŞ YANSIMALARI

Dişler tüm sinirlerin çıkıp vücuda dağıldığı kavşak bölgesinde bulunduğu için dişlerde olacak herhangi bir problem sırt ta dahil birçok organda yansımalara neden olabilir. Nedeni saptanamayan ya da tedaviye direnç gösteren tüm sırt ağrılarında dişlerin de gözden geçirilmesi gerekir. Sadece dişleri muayene edip röntgen filmini çekmek yeterli değildir. Çünkü bunlar normalken de dişler gizli bir enflamasyonla bozucu alan etkisi yaratabilir. Bunu saptamak için öncelikle dişlerin ve çenenin boyundaki yansıma alanları muayene edilir. Burada bir problem saptanırsa kinezyolojik muayene ile sırt ile bir bağlantısı olup olmadığı araştırılır. Biorezonans ile de sorunlu diş direk olarak saptanabilir.

ÇENE EKLEMİ YANSIMASI

Çene ekleminde bir bozukluk sırtta ağrı şeklinde kendini gösterebilir. Bu yansıma kas ve fasia zinciri üzerinden olur. Çene eklemi muayene edildiğinde problemli bulunur. Kişinin genellikle diş yapısında ve çene kapanmasında problem vardır ve gece diş gıcırdatma şikayeti vardır. Kinezyolojik muayene ile sırt ağrısı ile ilişkisi olup olmadığı anlaşılabilir. Çeneye yapılacak nöral terapi enjeksiyonu ile sırt ağrısının geçip geçmediği de test edilebilir.

BOYUN PROBLEMLERİ YANSIMASI

Boyundaki problemler kas ve fasia zinciri üzerinden sırtta probleme neden olabilir. Yine kinezyolojik muayene yöntemleriyle test edilmelidir. Boyun ve sırttaki saptanacak blokajların manuel terapi yöntemiyle açılması gerekir.

//]]>