Sırt Ağrılarında Tedavi

SIRT AĞRISI TEDAVİSİ

Sırt ağrılarında tedavi saptanacak probleme göre değişir. Burada en önemli nokta sırt ağrısına yol açan sebebi iyi saptayabilmektir. Sırt ağrısının tedavisi her hastada aynı olmamakla birlikte, kliniğimizde uygulanan genel tedavi yaklaşımları aşağıda sıralanmıştır.

  1. Nöral Terapi: İnsan vücudunu bir örümcek ağı gibi saran sinirsel ileti ağını, vücudun belli noktalarına %0,5-1 lik prokain-lidokain solüsyonları enjekte ederek düzenleme sanatıdır. Bu işlemi yapabilmek için sinirsel networkte nerede bir blokaj olduğunu saptayabilecek bilgi ve deneyime ihtiyaç vardır. Sırt ağrılarında %90 yeri olan kasların tetik noktaları, faset blokajları, ligament problemleri, yansıyan organ-diş-komşu omurga ağrılarında nöral terapi çok etkili bir tedavi yöntemidir.
  2. Manuel Terapi: Hastada saptanan hareket kısıtlılıklarının ve eklem blokajlarının fizyolojik hareket sınırları içerisinde elle açılması işlemidir. Maneul terapi yapılabilmesi için hastada irritasyon noktası denilen hassas noktaların ve eklem hareketinin serbest olduğu bir yönün bulunması şarttır. Blokajın çözülmesi için aşırı bir kuvvet uygulamaya ve eklemden mutlaka ses çıkarmaya gerek yoktur. Doğru yönde uygulanacak birkaç yüz gramlık bir kuvvetle blokajlar rahatlıkla çözülebilir. Eğer eklem hareketi her yöne kısıtlı ise manuel terapi yapılmaz. Doğru hastaya doğru manevra yapıldığında ve eklem blokajı çözüldüğünde çok dramatik bir iyileşme görülür. Ancak her sırtı ağrıyana manuel terapi yapılmaz. Serbest yönü olmayanlara, ileri osteoprorozu, kemik hastalıkları olanlara, iltihabi romatizmal hastalığa bağlı sırt ağrısı olanlara manuel terapi yapılmaz. Tüm bunları değerlendirebilecek kişi de manuel terapi eğitimi almış bir hekimdir. Maalesef hekim dışında birçok kişi manuel terapi yaptığını iddia ederek geri dönüşü olmayan sağlık problemlerine yol açabilmektedir.
  3. Lokal Ozon Enjeksiyonu: Ozon gazının problemli bölgeye direk enjekte dilmesi işlemidir. Özellikle iltihabi romatizmal hastalıkların neden olduğu bel ağrılarında antienflamatuar etkisinden dolayı çok etkilidir. Ayrıca oksijenlenmeyi sağlar, kan akımını arttırır, ağrı kesici ve iyileşmeyi uyarıcı etkileri vardır. Fıtıklarda, faset blokajlarında, bel incinme ve tutulmalarında da etkilidir. Bel fıtığı hastalarında antalgic trak tedavisi ile birlikte uygulandığında  baskı altında kalan sinirin oksijenlenmesi ve iyileşmesine, fıtığın küçülmesine katkıda bulunmaktadır.
  4. Fizik Tedavi: Manuel terapi, öncesinde dokuların yumuşaması esnekliklerinin artması için uygulanması gerekir. Egzersiz öncesinde de dokuların hazırlanması için uygulanmalıdır. Ayrıca fizik tedavinin iyileşmeyi uyarıcı, kan akımını arttırıcı, ağrı kesici etkileri vardır.
  5. Egzersiz: Sırt mekaniğini düzeltmek için ilgili kasların güçlendirilmesi, postürün düzeltilmesi, esnekliğin sağlanması gereklidir. Bu amaçla ağrısı tedavi edilen her hastaya mutlaka egzersiz programı da önerilir.

//]]>