Yansıyan Ağrılar

Vücudun tamamı en uç noktalara kadar sinirsel bir şebeke tarafından kontrol edilmektedir. Sinirsel şebekede birçok organ ve sistem bağlantı halindedir. Aynı şekilde tüm kasları saran fasya adı verilen bir zar sistemi ile de tüm kaslar birbiriyle bağlantı halindedir. Bu sayede vücut bir bütünlük içerisinde çalışabilir.

Ancak bu bağlantılardan dolayı vücudun herhangi bir bölgesinde olan bir problem, hiç akla gelmeyecek başka bir bölgede ağrı şeklinde kendini göstebilir.

İÇ ORGAN YANSIMALARI

Akciğer ve Diafragmaya ait problemler boyuna vurabilir

DİŞ YANSIMALARI

Dişler tüm sinirlerin çıkıp vücuda dağıldığı kavşak bölgesinde bulunduğu için dişlerde olacak herhangi bir problem başta boyun olmak üzere birçok organda yansımalara neden olabilir. Nedeni saptanamayan ya da tedaviye direnç gösteren tüm boyun ağrılarında dişlerin de gözden geçirilmesi gerekir. Sadece dişleri muayene edip röntgen filmini çekmek yeterli değildir. Çünkü bunlar normalken de dişler gizli bir enflamasyonla bozucu alan etkisi yaratabilir. Bunu saptamak için öncelikle dişlerin ve çenenin boyundaki yansıma alanları muayene edilir. Burada bir problem saptanırsa kinezyolojik muayene ile boyun ile bir bağlantısı olup olmadığı araştırılır. Biorezonansla da sorunlu diş direk olarak saptanabilir.

ÇENE EKLEMİ YANSIMASI

Çene ekleminde bir bozukluk boyunda ağrı şeklinde kendini gösterebilir. Bu yansıma fasia zinciri üzerinden olur. Çene eklemi muayene edildiğinde problemli bulunur. Kişinin genellikle diş yapısında ve çene kapanmasında problem vardır ve gece diş gıcırdatma şikayeti vardır. Kinezyolojik muayene ile boyun ağrısı ile ilişkisi olup olmadığı anlaşılabilir. Çeneye yapılacak nöral terapi enjeksiyonu ile boyun ağrısının geçip geçmediği de test edilebilir.

BEL VE SIRT PROBLEMLERİ YANSIMASI

Bel ve sırttaki problemler kas ve fasia zinciri üzerinden belde probleme neden olabilir. Yine kinezyolojik muayene yöntemleriyle test edilmelidir. Boyun ve sırttaki saptanacak blokajların manuel terapi yöntemiyle açılması gerekir.

//]]>