Faset Sendromu

Nedir: Boyun omurlarının arka elemanları arasında bulunan faset eklem problemlerinden kaynaklanan boyun ağrısıdır.

Faset Eklemlerin Önemi Nedir: Faset eklemleri omurgaya binen yükün yaklaşık 1/3 ünü taşır. Esas görevi öne eğilmelerde hareketi yönlendirmek ve dönme kuvvetlerine karşı omurganın stabilitesini sağlamaktır. Faset eklemler çok zengin bir sinir ağına sahiptir ve vücudun birçok bölgesiyle segmental iletişimi vardır. Aynı zamanda insanın uzayda 3 boyutlu konumu hakkında merkezi sinir sistemine bilgi aktarır.  Bu özelliklerinden dolayı faset eklem problemi olması sadece boyun ağrısına yol açmakla kalmaz, aynı segmental sinir ağından beslenen doku ve organlarda belirtiler ortaya çıkarır ve kişinin uzayda duruş algısı etkileneceğinden kaygı hissi oluşur.

Neden Olur: Faset eklemleri özellikle yana dönme ve geriye esneme hareketiyle zorlanan eklemlerdir. Faset eklemlerde yapısal olarak asimetri olması, üç boyutlu yerleşiminde dikine değil yatay bir yerleşim olması gibi yapısal bozukluklar faset eklemlerde mekanik yüklenmeye neden olur. Boyun kaslarının zayıflığı da faset eklemlere yük bindiren önemli etkenlerdir. Aynı sinirsel segment içerisindeki problemler de faset eklemi etkiler.

Faset Patolojileri Nelerdir:                                             

  1. Faset eklemlerinin blokajı: Biyomekanik yüklenmelerle faset eklemlerin hareket yeteneğini kaybederek bloke olması ve eklem kapsülünün sıkışmasıdır.
  2. Faset eklemlerin biyomekanik yüklenmesi : Postüral ve yapısal problemlerin olması, dönme ve geriye esneme hareketlerine sık maruz kalma durumunda eklemlere aşırı yük binmesiyle oluşan zorlanmalardır
  3. Faset eklemlerin artrozu: eklem üzerindeki zorlanmaların yıllarca devam etmesi sonucunda eklemde gelişen kireçlemelerdir.

Belirtileri Nelerdir: Boyunda tek taraflı ağrı, yana dönmeye ve geriye doğru esnemeye oldukça duyarlıdır. Dinlenmekle öne eğilmekle ağrı azalır. Ağrı kola vurabilir. Boyun ve kol kaslarında tetik noktalara sebep olabilir. Sinir sıkışmasına neden olarak uyuşma ve güç kaybına neden olabilir.

Nasıl Teşhis Edilir: En önemli teşhis aracı dikkatli bir fizik muayenedir. Problemli faset eklemin olduğu segmentte  cilt ve cilt altı doku elastisitesi azalır, faset eklem üzerinde hassas noktalar saptanır, geriye esneme ve dönmelerde ağrı artışı olur. Radyolojik görüntüleme yöntemleri ile faset eklemlerdeki yapısal problemler ve artrozlar tespit edilir.

Nasıl Tedavi Edilir: En önemli müdahale faset eklemdeki patolojik sinyal kaydının silinmesidir. Bu da ancak %0,5-1 lik prokain veya lidokain solüsyonuyla faset ekleme enjeksiyon yapmakla mümkündür. Eklemde bir hareket blokajı ve serbest yön saptanmış ise manuel terapi ve Antalgic Trak yöntemi ile açılmalıdır. Boyun kaslarını güçlendirici ve postürü düzeltici egzersizler de tedaviye mutlaka eklenmelidir.

//]]>