Yansıyan Ağrılar

Vücudun tamamı en uç noktalara kadar sinirsel bir şebeke tarafından kontrol edilmektedir. Sinirsel şebekede birçok organ ve sistem bağlantı halindedir. Aynı şekilde tüm kasları saran fasya adı verilen bir zar sistemi ile de tüm kaslar birbiriyle bağlantı halindedir. Bu sayede vücut bir bütünlük içerisinde çalışabilir.

Ancak bu bağlantılardan dolayı vücudun herhangi bir bölgesinde olan bir problem, hiç akla gelmeyecek başka bir bölgede ağrı şeklinde kendini göstebilir.

İÇ ORGAN YANSIMALARI

 

  1. Mide: Mide problemleri genellikle belin üst orta kesimlerinde kronik künt bir ağrıya neden olur. Yapılan incelemelerde bele ait problem saptanamaz, ancak MR görüntülerindde hafif bir fıtık görüntüsü varsa (ki toplumun %90 ında bu görüntü vardır) hemen fıtığa bağlanır tedaviler verilir ve hatta bazan ameliyat edilir fakat hastanın ağrısı geçmez. Dikkatli bir sorgulamada beslenmeyle ilişkisi saptanabilir. Helath Scan ile taramada mide problemi görülür. Kinezyolojik yöntemlerle muayene yapıldığında bel ve mide arasındaki ilişki saptanabilir. Biorezonans, reviquant gibi yöntemlerle de bu ilişki açıkça ortaya konabilir.
  2. Karaciğer-Safra Kesesi:Ağrı genellikle belin sağ üst kısımlarına vurur. Aynı şekilde hastanın beslenmesi, bağırsak sistemi sorgulanmalıdır. Çünkü sağlıksız bir karaciğer varsa mutlaka sağlıksız bir bağırsak sistemi de vardır. Helath Scan ile taramada Karaciğer safra problemi görülür. Kinezyolojik yöntemlerle muayene yapıldığında bel ve Karaciğer arasındaki ilişki saptanabilir. Biorezonans, reviquant gibi yöntemlerle de bu ilişki açıkça ortaya konabilir.
  3. Pankreas: Obez, bağırsak florası bozulmuş hastalarda pankreas disfonksiyonu ve insülin direnci görülür. Bel ağrısı başka bir sebebe bağlanamadıysa pankreas göz ardı edilmemelidir. Ağrı genellikle belin sol üst kısımlarına yansır. Hastanın beslenmesi, bağırsak sistemi, insülin direnci gözden geçirlmelidir. Health scan, kinezyoloji, biorezonans, reviquant ile teşhis konulabilir.
  4. Böbrek: Böbrek patolojilerinde ağrı belin alt kısımlarına kalçalara yansıyabilir. Yine klasik yöntemlerle tanı konulamaz. Health scan, kinezyoloji, biorezonans, reviquant ile teşhis konulabilir.
  5. Mesane: Kuyruk sokumu bölgesine ağrı yansıyabilir. Sayılan teşhis yöntemleri ile bakmak gerekir.

DİŞ YANSIMALARI

Dişler tüm sinirlerin çıkıp vücuda dağıldığı kavşak bölgesinde bulunduğu için dişlerde olacak herhangi bir problem bel de dahil birçok organda yansımalara neden olabilir. Nedeni saptanamayan ya da tedaviye direnç gösteren tüm bel ağrılarında dişlerin de gözden geçirilmesi gerekir. Sadece dişleri muayene edip röntgen filmini çekmek yeterli değildir. Çünkü bunlar normalken de dişler gizli bir enflamasyonla bozucu alan etkisi yaratabilir. Bunu saptamak için öncelikle dişlerin ve çenenin boyundaki yansıma alanları muayene edilir. Burada bir problem saptanırsa kinezyolojik muayene ile bel ile bir bağlantısı olup olmadığı araştırılır. Biorezonans ve reviquantla da sorunlu diş direk olarak saptanabilir.

ÇENE EKLEMİ YANSIMASI

Çene ekleminde bir bozukluk belde ağrı şeklinde kendini gösterebilir. Bu yansıma kas ve fasia zinciri üzerinden olur. Çene eklemi muayene edildiğinde problemli bulunur. Kişinin genellikle diş yapısında ve çene kapanmasında problem vardır ve gece diş gıcırdatma şikayeti vardır. Kinezyolojik muayene ile bel ağrısı ile ilişkisi olup olmadığı anlaşılabilir. Çeneye yapılacak nöral terapi enjeksiyonu ile bel ağrısının geçip geçmediği de test edilebilir.

BOYUN VE SIRT PROBLEMLERİ YANSIMASI

Boyun ve sırttaki problemler kas ve fasia zinciri üzerinden belde probleme neden olabilir. Yine kinezyolojik muayene yöntemleriyle test edilmelidir. Boyun ve sırttaki saptanacak blokajların manuel terapi yöntemiyle açılması gerekir.

//]]>