Spondiloz (Kireçlenme)

Nedir: Omurgalar arasındaki disklerin ve faset eklemler arasındaki eklem kıkırdaklarının yıpranıp dejenere olmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu dejenerasyon süreci sonunda oluşan kemik çıkıntılar sinir kanalının daralmasına ve sinir basılarına neden olur.

Neden Olur: Omurgalara fazla yük binmesi sonucu oluşur. Omurgalara fazla yük binmesi ise ya kişinin vücut ağırlığının normalden fazla olmasına veya belinde mekanik bir bozukluk olmasına ya da belini yanlış kullanmasına bağlıdır.

Belirtileri Nelerdir: Sinir basıları sonucunda belde ağrı, bacakta ağrı ve uyuşma, ayakta bacakta güç kaybı olarak kendini gösterir. Bacakta veya ayakta güç kaybının olması hastalığın ilerlediğini ve sinir kanallarının çok daraldığını gösterir.

Nasıl Olur: Omurgalar arasındaki diskler 30 yaşından sonra sıvı içeriğini kaybederek büzüşmeye başlar, faset eklemler arasında yer alan kıkırdak ta yavaş yavaş dejenere olmaya başlar. Belin stabilitesini sağlayan bel bağlarının da gevşeyip dejenere olması süreci hızlandırır. Disk ve kıkırdakların görevi vücut ağırlığını taşımak ve süspansiyon görevi oluşturmaktır. Bu yapıların dejenere olmasıyla vücut ağırlığını karşılamak için kemikler yüzey alanını arttırırlar ve genellikle omurga köşelerinde osteofit adı verilen yeni kemik çıkıntıları oluşur.

Hangi Yaşlarda Görülür: Genellikle 40-50 yaşlarından sonra başlar. Ancak hazırlayıcı sebepleri olanlarda daha erken de görülebilir.

Kimlerde Sık Görülür: Obez kişilerde, belini kullanarak ağır kaldıran işçilerde, belinde skolyoz, düzleşme gibi mekanik bozukluğu olanlarda daha sık görülür.

Nasıl Tedavi Edilir:

  1. Proloterapi: Dextroz-lidokain karışımının belin stabilitesini sağlayan bel bağlarının omurgalara yapışma noktalarına enjeksiyon yöntemiyle uygulanmasıdır. İğne uyarısı bel bağlarının yeniden yapılması için tamir mekanizmalarını uyarır. Bel bağlarının onarılması belin stabilitesini arttıracağından klinik belirtileri ortadan kaldırır. Genellikle ayda bir yapılacak 3-5 uygulama ile belirgin iyileşme görülür.
  2. Lokal Ozon enjeksiyonu: Yıpranmış dejenere olmuş yapıların oksjenasyonunu ve iyileşmesini uyarmak için yapılır. Haftada 2 defa olmak üzere 6-8 seanslık uygulamalarla belirgin rahatlama sağlar. Ağrısı çok fazla olan enflamasyonu yoğun olan kişilerde tercih edilir. Ancak kalıcı etki için proloterapi eklenmelidir.
  3. Nöral Terapi: %0,5-1 Prokain veya lidokain solüsyonlarının enjesiyonları ile bel bölgesini kumanda eden sinir sisteminin regüle edilmesidir. Bu sayede bölgenin lokal asiditesi azalır, kanlanma ve lenfatik drenaj artar, kaslarda oluşmuş olan tetik noktalar gevşer varsa yansıyan ağrılar elimine edilir.
  4. Fizik Tedavi: İyileşmenin uyarılması, kanlanmanın arttırılması sinirlerin rahatlatılması, kasların güçlendirmesi için Lazer, manyetik alan ultasound ve çeşitli elektrik akımları uygulanır.
  5. Egzersiz: Bel çevresi kaslarının güçlendirilmesi, esnekliklerinin arttırılması belin stabilitesine katkıda bulunacaktır. Bu yüzden günde en az iki defa üçer setten oluşan egzersiz programları düzenlenir.
  6. Fazla Kilo ve Beslenme: Eğer fazla kilo varsa bele binen yükü azaltmak için diyet programı şarttır. Gizli asidozu ve insülin direncini düzeltmek için kişinin bağırsak florası mutlaka gözden geçirilmelidir.
//]]>