Bel Ağrısı Sebepleri

Bel ağrısı toplumda nezle ve gripten sonra en sık görülen hastalıktır. 45 yaş altı çalışan kesimde en sık fiziksel fonksiyonları kısıtlayan sebep bel ağrısıdır. Hayatının bir döneminde bel ağrısı çekmemiş kimse yoktur.

Bel ağrısı denilince ilk akla gelen sebep bel fıtığı olmasına rağmen bel ağrısı yapan sebepler arasında en sık sebep belin biyomekanik olarak zorlanmalarından kaynaklanır

A. Biyomekanik Zorlanmalar bel ağrılarının %85 ini oluşturur. Biyomekanik zorlanmaların sebebi aşağıda sıralanmıştır.

  1. Bel Kaslarının Tetik Noktaları
  2. Ligament Zorlanmaları
  3. Sakroiliak disfonksiyon
  4. Bel Tutulması (Strain)
  5. Faset sendromu

 

B. Yansıyan Ağrılar

C. Bel Fıtıkları

D. Bel Kireçlemeleri

E. Bel Kaymaları

F. Diğer sebepler (enfeksiyon, tümör, kemik hastalıkları) %1 oranında görülür

//]]>