Bel Ağrılarında Tedavi

Bel ağrılarında tedavi saptanacak probleme göre değişir. Burada en önemli nokta bel ağrısına yol açan sebebi iyi saptayabilmektir. Bunun için de en önemli araç hastanın iyi dinlenmesi ve iyi muayene edilmesidir. Sadece MR bulgularına bakarak teşhis koymak, hastaya değil hastanın görüntüsüne teşhis koymaktır. Halbuki insan organizması dünyadaki en kompleks ve karmaşık yapıdır. Oluşan bir problemi etkileyen onlarca faktör vardır, bu faktörleri test etmeden sadece bir görüntüyle karar vermek ve hatta hastayı ameliyat etmek geri dönüşümsüz sonuçlara yol açabilir.

Bel ağrısının tedavisi her hastada aynı olmamakla birlikte, kliniğimizde uygulanan genel tedavi yaklaşımları aşağıda sıralanmıştır.

  1. Nöral Terapi: İnsan vücudunu bir örümcek ağı gibi saran sinirsel ileti ağını, vücudun belli noktalarına %0,5-1 lik prokain-lidokain solüsyonları enjekte ederek düzenleme sanatıdır. Bu işlemi yapabilmek için sinirsel networkte nerede bir blokaj olduğunu saptayabilecek bilgi ve deneyime ihtiyaç vardır. Bel ağrılarında %80-90 yeri olan kasların tetik noktaları, faset blokajları, sakroiliak eklem problemleri, ligament problemleri, yansıyan organ-diş-komşu omurga ağrılarında nöral terapi çok etkili bir tedavi yöntemidir.
  2. Manuel Terapi: Hastada saptanan hareket kısıtlılıklarının ve eklem blokajlarının fizyolojik hareket sınırları içerisinde elle açılması işlemidir. Maneul terapi yapılabilmesi için hastada irritasyon noktası denilen hassas noktaların ve eklem hareketinin serbest olduğu bir yönün bulunması şarttır. Blokajın çözülmesi için aşırı bir kuvvet uygulamaya ve eklemden mutlaka ses çıkarmaya gerek yoktur. Doğru yönde uygulanacak birkaç yüz gramlık bir kuvvetle blokajlar rahatlıkla çözülebilir. Eğer eklem hareketi her yöne kısıtlı ise manuel terapi yapılmaz. Doğru hastaya doğru manevra yapıldığında ve eklem blokajı çözüldüğünde çok dramatik bir iyileşme görülür. Ancak her beli ağrıyana manuel terapi yapılmaz. Serbest yönü olmayanlara, bel kayması olanlara, ileri bel fıtığı ve kök basısı olanlara, ileri osteoprorozu, kemik hastalıkları olanlara, iltihabi romatizmal hastalığa bağlı bel ağrısı olanlara manuel terapi yapılmaz. Tüm bunları değerlendirebilecek kişi de manuel terapi eğitimi almış bir hekimdir. Maalesef hekim dışında birçok kişi manuel terapi yaptığını iddia ederek geri dönüşü olmayan sağlık problemlerine yol açabilmektedir.
  3. Traksiyon: Bel ve boyun ağrılarının tedavisinde mekanik çekme yapabilen cihazlardır. Bu sayede sinir basıları azalır.
  4. Proloerapi: Belin biyomekanik sağlamlığını sağlayan ana yapılar omurları birbirine ve pelvise bağlayan ligament denen bağlardır. Bu bağların yıpranması, gevşemesi bel ağrılarının en önemli sebeplerindendir. Bu bağların tamir edilebilmesinin en önemli yolu da proloterapidir. Proloterapi bir enjeksiyon yöntemidir. %10-20 yoğunluktaki dextroz (şekerli serum) ile bağların kemiklere tutunma noktalarına enjeksiyon yapılır. Bu enjeksiyon o bağlarda bir tamir mekanizmasının tetiklenmesine neden olur. Ayda bir yapılan ortalama 3-4 seans proloterapi ile kalıcı bir tedavi sağlanabilmektedir.
  5. Fizik Tedavi: Manuel terapi, antalgic trak tedavisi öncesinde dokuların yumuşaması esnekliklerinin artması için uygulanması gerekir. Egzersiz öncesinde de dokuların hazırlanması için uygulanmaldır. Ayrıca fizik tedavinin iyileşmeyi uyarıcı, kan akımını arttırıcı, ağrı kesici etkileri vardır.
  6. Egzersiz: Bel mekaniğini düzeltmek için ilgili kasların güçlendirilmesi, postürün düzeltilmesi, esnekliğin sağlanması gereklidir. Bu amaçla ağrısı tedavi edilen her hastaya mutlaka egzersiz programı da önerilir.

Diyet: Sağlıklı bir beslenme ve sağlıklı bir bağırsak sistemi olmadan hiçbir sistem tam olarak düzelemez. Bu yüzden hastaların kiloları, mide bağırsak sistemleri gözden geçirilerek uygun beslenme programları önerilir.

//]]>