Parkinson

Parkinson Nedir: Kaslarda esneklik kaybı, denge koordinasyon problemleri, hareketlerde yavaşlama, ellerde titreme ve yürüme güçlüğüyle seyreden bir hareket sistemi hastalığıdır.

Neden olur: Beyinde dopamin adlı bir maddenin eksikliği sonucu oluşur. Dopamin kasların belli bir gevşeklikte tutulmasını ve hareketlerin koordinasyonunu sağlayan Bazal ganglion adlı beyin bölgesinin ana mediatörüdür. Kesin olarak bilinmeyen sebeplerle Bazal Ganglionların harabiyeti sonucunda Dopamin eksikliği gelişir.

Kimlerde Görülür: 50 yaşın üzerindeki nüfusun ortalama %1’inde Parkinson hastalığı ortaya çıkabilir. Erkelerde bayanlara göre 1,5 kat fazla görülür.

Nasıl Seyreder: Hastalığın ağırlığı ve belirtileri kişiden kişiye değişir. Bazı hastalarda vücut katılığı ön plandadır, bu hastaların hareketleri çok yavaşlamıştır, oturdukları yerden kalkmakta, yürümekte zorlanırlar. Bazı hastalarda titreme ön plandadır, ellerdeki titremeden dolayı yemek yiyemezler yazı yazamazlar, günlük öz bakım aktivitelerini yapmakta zorlanırlar. Bazı hastalarda ise denge koordinasyon problemi ön plandadır, sık düşmeler görülür dengelerini sağlamakta güçlük çekerler. Hastalığın ağırlık derecesi de kişiye göre değişir, bazılarında çok hafif bulgularla seyrederken bazıları kişi bağımlı hale gelebilir.

Nasıl Tedavi Edilir: Hastalık genel olarak nöroloji kliniklerince takip edilir ve eksik olan ;Dopamin maddesi ilaçlarla yerine konulmaya çalışılır. Bunun yanında kaslarda oluşan katılığı gidermek için gevşetici ilaçlar önerilir. Ancak ilaç tedavisine rağmen yürüme, yemek yeme, banyo yapma gibi günlük yaşam aktivitelerinde güçlükle karşılaşanlarda rehabilitasyon esastır.

Ozon Tedavisi

Ozon doğada atmosferde yaygın olarak bulunan 3 atomlu oksijen bileşiğidir (O3). Ozon, normal 2 atomlu oksijen bileşiğine (O2) göre stabil olmayan bir yapıda olması sebebiyle, vücut sıvılarıyla karşılaştığında etkileşime girerek bazı iyileştirici faktörler oluşturur. Bu özelliği tedavide kullanılmasını sağlamıştır. Parkinson, alzheimer, beyin felci gibi beyin nöronlarında dejenerasyonla seyreden rahatsızlıklarda major ozon tedavisi denilen kan yoluyla uygulama yapılmaktadır. Hastanın steril ortamda kanı alınıp ozonlanarak tekrar hastanın vücuduna geri verilir. Kan hücreleriyle karşılaşan ozon, hücre zarında ve plazmadaki lipitlerle reaksiyona girerek bazı oksidan maddelere ve O2 ye ayrışır. Oluşan bu oksidan maddeler bağışıklık sistemini ve hücre iyileşmesini tetiklerken, dokulara bol miktarda oksijen gider. Dış kaynaklı bir çalışmada nörodejeneratif hastalığı bulunan hastalarda ozon terapisi uygulanması sonucunda %73-90 oranında yan etki olmadan belirgin düzelmeler görülmüştür. (Rodrigues ve arkadaşları).  Kliniğimizde klasik rehabilitasyonun yanı sıra ozon tedavisi başarıyla uygulanmaktadır.

Rehabilitasyonda Neler Yapılır: Rehabilitasyonda her hastanın bulguları farklı olacağından kişiye özel program çizilir. Postürü düzeltmek, kasları gevşetmek için sıcak soğuk uygulamaları, postür germe ve gevşeme egzersizleri, denge koordinasyonu düzeltmek için denge koordinasyon egzersizleri, ayrıca kasları güçlendirmek, genel performansı arttırmak için manyetik alan ve elektrik stimulasyon uygulamaları ile birlikte güçlendirme egzersizleri, yürüme egzersizleri, oluşan eklem hareket kısıtlılıklarını çözmek için ultrason , lazer uygulamaları ile birlikte germe ve eklem hareket açıklığı egzersizleri uygulanabilmektedir.

Önemli olan hastanın belli bir program dahilinde fizyoterapistle çalışmasıdır. Hedef hastanın kalan potansiyelini en iyi şekilde geliştirerek günlük yaşamında hastayı bağımsız hale getirmektir.

İnme (Hemiplej)
//]]>