Kafa Travması

Kafa Travması Nedir ?

Kafa Travması

Kafatası içerisinde korunmakta olan beynin, travma sonucunda hasara uğraması ve bunun sonucunda ortaya çıkan kas iskelet ve sinir sistemi problemleriyle seyreden bir hastalıktır. Travmatik Beyin Hasarı olarak da adlandırılır. Sebepleri arasında trafik kazaları, yüksekten düşme, darp, iş ve ev kazaları sayılabilir. Beyin kendisini yenileyebilen bir organ olmadığından beyin hasarının etkileri ömür boyu sürmekte ve hastanın hayatını derinden etkilemektedir.

Kafa Travmalı Hastalarda Görülen Sorunlar Nelerdir:

 • Denge koordinasyon bozuklukları, kaslarda istemsiz kasılmalar, yürüme güçlüğü, elleri kullanmada güçlük gibi motor sistemi etkileyen bozukluklar çok sık görülür.
 • Beyin fonksiyonları ile ilgili olarak bilinç bozuklukları, davranış, kişilik, karakter değişiklikleri, konuşma ve iletişim sorunları ortaya çıkabilir. Sara nöbetleri görülebilir ve ilk iki yılda daha fazladır. Psikolojik problemler anksiyete, depresyon sıktır. Ayrıca, dikkatte azalma, konsantrasyon sorunları, kişilik değişiklikleri, aile ve arkadaş ilişkilerinde zorluklar, mesleki performansta düşüklük ve iş hayatında başarısızlık olabilir.
 • İlerleyen dönemlerde ağrılar ortaya çıkabilir. En sık olanı baş ağrısıdır. Daha sonra boyun, omuz ve bel ağrıları gelir.

Tedavi Yöntemleri

Travma oluştuğunda ilk tedavi beyin cerrahi kliniklerinde yapılır. Yapılan cerrahi müdahale ile amaç olabildiğince erken dönemde kafa içi basıncı azaltarak beyin hasarını en aza indirmek ve yaşamsal destek sağlamaktır. Yoğun bakım süreleri hasarın ciddiyetiyle orantılıdır. Yoğun bakım ve koma süreleri beyin hasarının ciddiyetiyle doğrudan orantılıdır. Birkaç hafta yoğun bakımda kalan kişilerde aktif yaşantılarına dönebilme ihtimali yüksekken birkaç ay ve fazlası yoğun bakım ve komada kalan hastalarda aktif yaşama tam anlamıyla dönme olasılıkları çok daha azdır.

Yoğun bakımdan çıkan hastaların aktif yaşamlarına dönmeleri için nitelikli ve kapsamlı bir Rehabilitasyon şarttır.

Neden Rehabilitasyon: Travmatik beyin hasarı sonucu oluşan problemlerin maalesef tam olarak geri dönüşü olmaz. Ancak zaman içerisinde beynin sağlam kalan kısımlarının gelişerek harabiyete uğramış beyin bölgelerinin görevlerini kısmen üstlenmesi ile bulgular hafifleyebilir. Bu hastalarda yukarıda sayılan problemlerin önlenmesi, hastanın kalan fonksiyonlarını en iyi şekilde kullanılarak hayatına bağımsız olarak devam edebilmesi için erken ve nitelikli rehabilitasyon şarttır.

Rehabilitasyon Nerede Yapılır: Ağır kafa travmalı ve yatak seviyesinde olan hastalar yataklı rehabilitasyon merkezlerinde tedavi edilmelidir.

Ancak oturabilen tekerlekli iskemle ile ya da yardımla adım atarak mobilize olabilen hastalar ayaktan tedavi hizmeti veren rehabilitasyon merkezlerinde tedavi olabilirler.

Kuantum’da Neler Yapılmaktadır: Merkezimizde günlük tedaviye gelebilecek, asgari olarak tekerlekli iskemle seviyesinde olan hastaları kabul ediyoruz. Hastanın fizik tedavi rehabilitasyon uzman hekimi tarafından kapsamlı değerlendirilmesinin ardından rehabilitasyon planını belirliyoruz. Rehabilitasyon uygulamalarımız;

Hareket Rehabilitasyonu

 • Hastanın mevcut kas gücü kapasitesi ve yaralanma seviyesine göre geri dönüş potansiyeli belirlenir. Yapılan planlama kapsamında şu uygulamalar yapılır;
 • Kas-kemik dokularının manyetik alan, elektrik stimulasyonu, pasif/aktif egzersizlerle korunması ve geliştirilmesi
 • İstemsiz kas gerginliğine yönelik soğuk-sıcak, germe esnetme çalışmaları
 • Denge koordinasyon, postür çalışmları
 • Yeterli koordinasyon ve kas gücü kazanan hastaların paralel barda ayağa kaldırılması-yürüme çalışmaları
 • Paralel barda yeterli seviyeye gelen hastalara uygun yardımcı ortezlerin yaptırılması
 • Paralel bar dışında bağımsız yürüme çalışmaları

Mesane Rehabilitasyonu

 • Mesane kapasitesinin ve mesane tipinin ürodinamik testlerle belirlenmesi
 • İdrar yollarının İVP ve Ultrason görüntüleme yöntemleri ile anatomik ve fonksiyonel açıdan değerlendirilmesi
 • Hastanın mesane tipinin ilaçlar yardımı ile normalizasyon çalışmaları
 • Daimi sondandan, temiz aralıklı kateterizasyona geçiş
 • Sondasız spontan idrar fonksiyonlarının kazanılması
//]]>