Teşhis Yöntemleri

Obeziteyi tedavi edebilmek için vücutta yağlanma oranı ve yağ dağılımının ve obezitenin sebeplerinin net bir şekilde ortaya konabilmesi gerekir. Bu yüzden Sadece Beden Kütle indeksine bakıp standart diyetler uygulamak genellikle başarısızlıkla sonuçlanır.

  1. VÜCUT ANALİZ CİHAZI:

 

Merkezimizde vücut kompozisyon analizi, bioelektrik empedans cihazı ile yapılır. Bu analiz ile vücudunuzdaki yağ ve kas kütleleri ile yağsız doku bilgilerinin yanı sıra obezite derecesi ve bazal metabolizma hızı da belirlenir. Beslenme programlarındaki her görüşme sırasında düzenli olarak vücut kompozisyon ölçümü yapılır ve kontrollü kilo yönetimi sağlanır.

 

  1. UYGULAMALI KİNEZYOLOJİ:

 

Kaslar vücuttaki tüm sistemlerle enerjetik bir bağ ile iletişimde olan dokulardır. Kaslardaki güçsüzlük veya tonus artışı değerlendirilerek vücutla ilgili her türlü organ ve organları etkileyen fiziksel, kimyasal, değişkenler değerlendirilebilir.

Obeziteyle ilgili yapılabilen kinezyolojik değerlendirmeler şunlardır;

  1. Sindirim sistemi: Mide, ince ve kalın bağırsaklar, safra, karaciğer ve pankreas fonksiyonları
  2. Hormonal aks : hipofiz, troid, surrenal ve gonadlar
  3. Toksik yüklenmeler
  4. Psikolojik yükler
  5. Vitamin mineral eksiklikleri
  6. HEALTH SCAN:

Bioenformatif tıbbın en yenilikçi ve kapsamlı tarama cihazlarından biridir. Vücuttaki elektromanyetik verileri toplayıp sınıflayarak normal değerlerle karşılaştırarak çok kısa süre içerisinde kapsamlı bir analiz imkanı sunar. Bağırsak florası, vitamin ve mineraller, asit baz dengesi, ağır metaller, tüm organların fonksiyonel durumu hakkında ön değerlendirme imkanı verir.

  1. BİOREZONANS:

 

Health scan taraması ile saptanan ön değerlendirmeler biorezonans ile daha derinlemesine değerlendirilebilir. Laboratuar testleriyle ancak 15-20 günde ve çok pahalı bir şekilde saptanabilen veriler, kinezyoloji, health scan ve biorezonans ile yarım saatte saptanabilmektedir.

//]]>