İnsülin Direnci

Nedir: İnsülin kan şekerinin dokularda kullanılmasını sağlayan pankreastan salınan hormondur. Etkisini gösterebilmesi için şekeri kullanan dokularda insülinin bağlanacağı reseptörler bulunur. Bu reseptörlerin insüline duyarsız hale gelmesi, dolayısıyla insülinin bu reseptöre bağlansa bile etkisini gösterememesi durumuna insülin direnci denir. İnsülinin etkisini gösteremediği için dokular kan şekerini kullanamaz ve kan şekeri yükselmeye başlar. Kan şekerini kullandırmak için pankreas normalden daha fazla insülin salgılamaya başlar ve insülin seviyesi giderek artar.

Kimlere Görülür: 30 yaşın üzerinde genellikle de 50 yaşından sonra ortaya çıkar. Genellikle şişman, hareketsiz ve karbonhidrat, gluten, rafine ürünlerle sağlıksız beslenen kişilerde görülür. Doğal ortamlarında yaşayan, rafine gıdalarla tanışmamış İlkel Afrika yerlilerinde insülin direncine rastlanmamaktadır.

Belirtileri Nelerdir: Çabuk acıkma, tatlı yeme isteği, elde ayakta titreme, soğuk soğuk terleme ve baygınlık hissi, geç doyma, diyet yapmaya rağmen kilo verememe, giderek kilo alma, ufak bir egzersizde bile hemen yorulma şikayetleri olan kişinin ailesinde şişman ve diyabetli kişilerin varlığı durumlarında insülin direncinden şüphelenmek gerekir. Ayrıca baş ağrısı, uyku ve psikolojik problemleri, alerjik belirtiler, romatizmal şikayetler sıklıkla görülür.

Nasıl Teşhis Edilir: İnsülin direnci HOMA Testi ile değerlendirilir. Geceden itibaren yaklaşık olarak 10-12 saat süren açlık sonrasında sabah alınan kan örneğinde eğer insülin direnci varsa, kan glikoz düzeyini normal oranlarda tutabilmek için insülin salgılanmasında artış meydana gelir. HOMA testinde değer 2,5 ve üzerinde çıkarsa insülin direnci lehinde değerlendirme yapılır. Bu testin dışında kanda şeker düzeyi, insülin yüksekliği, karaciğer yağlanmasını gösterecek AST, ALT, GGT gibi testler, HDL iyi huylu kolesterol düşüklüğü, trigliserit yüksekliği, ürik asit yüksekliği tespiti ile dolaylı olarak insülin direnci tanısı yapılabilir.

Laboratuar bulguları dışında HealthScan tarama cihazı ile de insülin direnci saptanabilmektedir.

Kinezyolojik kas testi ile pankreasın enerjetik olarak bağlı oladuğu kasta zayıflık tespit edilir. Ayrıca kalın bağırsak alarm noktalarından test kasında zayıflama elde edilir.

İnsülin Direnci Olan Neden Kilo Veremez: Kanında insülin oranı normale göre çok artmış olduğundan yağları yakamaz. Çünkü insülin yağ depolarının, yıkılmasını da engelleyen bir hormondur. İlaveten bu kişiler çok çabuk acıktıklarından diyet yapamazlar, kısa sürede diyeti bırakırlar. Çok çabuk yorulduklarından da egzersiz yapmakta çok zorlanırlar.

İnsülin Direnci Başka Hangi Hastalıkları Tetikler: İnsülin direnci ve obezite ile kanser arasında ilişki saptanan çok sayıda çalışma vardır. Yemek borusu, kalın bağırsak, safra yolları, pankreas, meme, rahim, yumurtalık, prostat, böbrek, mesane, Tiroit ve lenf kanseri riskini artırdığı yapılan birçok bilimsel çalışmada gözlemlenmiştir. Ayrıca insülin direnci, şeker hastalığı, inme, kalp damar hastalıkları, ateroskleroz, hipertansiyon, karaciğer yağlanması, lipid yükseklikleri, polikistik over hastalığı ve infertilite gibi birçok hastalık için suçludur. Alzheimer (bunama) ile insülin direnci arasında bağ olduğu da saptanmıştır.

Neden Olur: Klasik tıpta neden olduğuna dair net bir sebep belirtilememektedir. Ancak holistik tıp bakış açısına göre insülin direncinin temel sebebi bağırsak flora bozukluğu ve cadidadır. Candida şeker tüketen bir mikroorganizmadır. Şekerli gıdalar ince bağırsağa geldiğinde insülin salgılanarak kana geçecek şekeri kullanmak için vücut hazırlanır, ancak bağırsağa gelen şekeri candida tükettiğinden kana beklenen oranda şeker geçemez. Bu durumda insülin dokulara kullandıracağı yeterli şekeri bulamaz. Bu durumda ya kan şekeri beyin fonksiyonları için kritik düzeyin altına düşecektir ki bu durum yaşamla bağdaşmaz ya da dokular insülini yok saymak için reseptörlerini kapatacaktır. Yaşam için bir uyum yolu olan ikinci yol seçilir ve insülin direnci oluşur.  İnsülin direnci olan kişilerin hemen hepsinin beslenme tarzının gluten, şeker ve rafine gıdalardan oluşması, egzersiz yapmamaları, yorgunluk, halsizlik, psikolojik problemler, allerji gibi ortak belirtilerin görülmesi bu yüzdendir. (bkz. Bağırsak florasının önemi) İnsülin direnci saptanıp ta bağırsak florası normal olan , candidası olmayan bir kişi yoktur.

Nasıl Tedavi Edilir: İnsülin direncini düzeltmek için oluş mekanizmalarını tersine çevirmek gerekir. Bu amaçla öncelikle gluten, şeker ve rafine gıdalardan uzak doğal bir beslenme yöntemine geçmek gerekir. Probiyotik-prebiyotik takviyeleri, eksik vitamin minerallerin yerine konulması gerekir. Bağırsak astarının onarılması için rektal ozon uygulaması, besin duyarlılıklarının azaltılması ve şekersiz diyete uyumun sağlanabilmesi için biorezonans tedavisi, bağırsak hastalık hafızasının resetlenmesi, kanlanmanın ve lenfatik drenajın sağlanması için nöral terapinin mutlaka tedavide yer alması gerekir. Bunların yanı sıra yeterli su içilmeli ve yeterli egzersiz de yapılmalıdır.

Sadece kendi başına diyet yaparak ve birkaç probiyotik takviye kullanarak insülin direncini çözmek mümkün değildir.

//]]>